Ben jij op zoek naar de beste energievergelijker van dit moment? Gek is dat niet, het is een van de grootste trends op dit moment

Zonnestralen bestrijken een zeer breed spectrum van frequenties – van infrarood via de zichtbare tot de ultraviolette frequenties. De zichtbare straling geeft ons licht en de infrarode straling geeft ons warmte. Recent onderzoek toont aan dat Nederlanders steeds bewuster worden, daardoor zijn bijvoorbeeld de energievergelijker en zonnepanelen zo populair geworden.

Energie is erg belangrijk geworden in de recente historie, en gek is dat niet

Sinds de oudheid gebruiken mensen de zonnestraling voor verwarming – het verwarmen van water en het verwarmen van huizen in de winter. In de afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden; nu wordt de zonne-energie, naast de warmwatervoorziening of de ruimteverwarming van grote gebouwen, gebruikt om warm water en stoom te leveren voor industriële processen en zelfs om de stroomopwekking in grote thermische centrales aan te vullen.

  • Fotovoltaïsche opwekking van elektriciteit als alternatieve energiebron is een moderne ontwikkeling. Een fotovoltaïsche (PV) cel is gemaakt van Siliciummetaal; het vertoont sterke fotovoltaïsche eigenschappen die zichtbare zonnestraling omzetten in elektriciteit.
  • Individuele zonnecellen zijn klein en geven slechts een kleine hoeveelheid stroom. Nu worden PV-cellen in verschillende configuraties geassembleerd als arrays en panelen; deze zonnepanelen en -panelen kunnen worden gebruikt voor het opwekken van voldoende elektriciteit voor praktische toepassingen. Arrays of panelen van zonnecellen worden gebruikt in afgelegen en ontoegankelijke gemeenschappen om schone stroom te verkrijgen; ze worden gebruikt om auto’s te laten rijden, om satellieten en ruimtestations van stroom te voorzien en zelfs om de stroomopwekking in grote centrales van honderden MW aan te vullen.
  • Sinds het jaar 2000 is de productie van zonne-energie met gemiddeld 40% per jaar gegroeid en tegen 2007 bedraagt het geïnstalleerde vermogen ongeveer 10,6 GW.

Windenergie als alternatieve energiebron

Windenergie voor het pompen van water en het malen van granen wordt al sinds de middeleeuwen gebruikt. Windenergie wordt nu vooral gebruikt voor de opwekking van elektriciteit; windmolens drijven turbines aan voor de opwekking van elektriciteit die op het net van het lokale nutsbedrijf is aangesloten. Door de variabiliteit van de windsnelheden van tijd tot tijd levert windenergie over het algemeen slechts een klein deel van de totale nutsvoorzieningen.

Aan het eind van het afgelopen jaar bedroeg de totale windproductiecapaciteit wereldwijd 94,1 GW, wat overeenkomt met slechts 1% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. De productie van windenergie is sinds 2000 met meer dan 500% toegenomen en zal naar verwachting in een opwaartse spiraal terechtkomen.

Getijdenenergie als alternatieve energiebron

De getijdenenergie maakt gebruik van de stijging en daling van de zeespiegel als gevolg van de getijden. Deze alternatieve energiebron was lang geleden door de mens gerealiseerd en in Europa waren de getijdenmolens al meer dan duizend jaar geleden in gebruik voor het malen van granen. Het is mogelijk om deze energie te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit en in veel landen over de hele wereld worden inspanningen geleverd om deze energie te benutten.

  • Getijdenenergie, die rechtstreeks afkomstig is van de interactie tussen de zon en de maan en de rotatie van de aarde, is een onuitputtelijke alternatieve energiebron. De enige beperking is dat het alleen op bepaalde plaatsen in de wereld kan worden gebruikt.

De twee methoden waarmee de energie van de getijden kan worden benut zijn:

  • Het getijdenstroomsysteem dat gebruik zal maken van bewegend water op vrijwel dezelfde manier als windenergie die wordt gebruikt door windmolens
  • Het versperringsysteem dat gebruik maakt van het hoogteverschil tussen eb en vloed in een estuarium.
    Beide methoden worden actief uitgeprobeerd op verschillende plaatsen. Deskundigen zijn van mening dat getijdenenergie een groot potentieel heeft als alternatieve energiebron.